Anderen over Perspectives

Jan VeldsinkMaster of AI. Nyenrode / Rabobank.

"Jarenlang hebben we IT systemen bedacht en ontwikkeld. Altijd gingen we er vanuit dat we lokale probleem wilden oplossen. In de nieuwe wereld zien we dat applicaties niet stand alone zijn, dat er een component mist in het ontwerp paradigma.. namelijk de context, het perspectief. Multi party applicaties maken is in het oude paradigma van locale waarheden lastig zoniet ondoenlijk. Dat applicaties het domein zijn van de IT wordt steeds minder waar, zie maar de opkomst van AI. Waar AI een per definitie Business taak is.
Business in the driver seat! Perspect IT zet een prachtig theoretisch kader voor het modelleren met context vanuit de buisiness, met een zeer begrijpelijke modellering. Zie hier naast AI de wellicht belangrijkste volgende stap in IT."


Nardie Scharenborg"Business wordt vaak geconfronteerd met nieuwe technologie. Interessante technologie, maar helaas vooral technisch gebracht. Prachtige kansen vallen in het gat dat gaapt tussen business en tech. Een modelleertechniek ontbreekt. Perspectives biedt een ontwerpmethode die zo simpel is en toch zo krachtig."

Wim van StokkumSr. Business Architect, specialist “Digitale transformatie van kennisintensieve dienstverlening”

“Perspectives is de methode voor de modellering & automatisering van de nieuwe generatie dienstverleningprocessen.”

“Operational excellence” is jarenlang een belangrijke driver geweest rond de optimale inrichting van bedrijfsprocessen. Dit werkt prima voor situaties waarin standaard producten en diensten geleverd worden. Echter daar waar “standaard” niet meer voldoet, is het niet de  “de laagste prijs” of de “snelste afhandeling” meer dat het verschil maakt.

Echt onderscheidend vermogen wordt verkregen door klantafhandeling die persoonlijk is en waarin de klant zich gekend voelt. Zijn specifieke situatie (context) staat centraal en voorop! Traditioneel procesmodelleren of profielgebaseerd (dynamic) case management (hokjes denken) volstaat dan niet meer. Ook UML, het los van elkaar modeleren van data, proces en privacy aspecten past niet meer bij het modelleren van deze dienstverlening concepten.

Nodig is een aanpak waar volledig vanuit de klant context vertrokken wordt. Het gaat  hier om het slim organiseren van de samenwerking van partijen en rollen die gegeven die specifieke context de klant optimaal kunnen bedienen.  Samenwerking, communicatie, bevoegdheden, privacy aspecten integraal op natuurlijke wijze afstemmen op de klantsituatie, dat is Customer Intimacy 2.0.