Welkom terug

We hebben je uitgenodigd met een reden. We hebben je namelijk nodig. We willen de wereld in. We willen aan de weg timmeren. We hebben een verhaal te vertellen. Daarom willen we weten wat je van het idee vindt. En wat vind je van de presentatie? Waar sluit het bij aan? Welke kloven moeten worden overbrugd om ergens te komen?

We willen ook aan tafel bij alles en iedereen. Wie brengt ons in contact met Bits For Freedom? Wie brengt ons in gesprek met De Correspondent? Hoe komen we aan tafel bij BNR? Hoe krijgen we een artikel in Computable? In de AG? En uiteindelijk in de Libelle? Hoe zorgen we voor aandacht in VPRO’s Tegenlicht? Of Klokhuis? Hoe geven we een TED Talk? Wie brengt ons aan tafel bij een overheid?

Maar misschien moeten we eerst ideologisch uit de kast. We hebben namelijk een sterke drijfveer.

De grote Amerikaanse bedrijven (Google, Facebook, AirBnB, Uber en vooral Amazon) hollen onze middenklasse uit. Dat ze daarmee het fundament van onze democratische samenleving ondergraven, hoef je niemand in Europa uit te leggen (dankzij ons collectieve geheugen aan de jaren dertig en wat er op volgde).

Ze doen dat met een onweerstaanbare commerciële formule die erop neerkomt dat consumenten niets voor software betalen (Google, FaceBook) of weinig voor diensten (Uber, AirBnB), of (te) weinig voor producten (Amazon). Maar dat is geen liefdadigheid: terwijl ze met de ene hand geven, nemen ze met de andere onze kostbare data, exploiteren onze infrastructuur (wegen, vliegvelden, opleidingen) zonder daaraan evenredig bij te dragen via belastingen en scheppen ze eigenhandig een nieuwe klasse van economisch uitgebuitenen, de arbeiders van de klus-economie.

Amazon is inmiddels waarschijnlijk te groot om op zijn eigen terrein nog verslagen te kunnen worden.
Jeff Bezos heeft zich ten doel gesteld dè winkel op aarde te worden. En het blijft niet bij boeken, elektronica en levensmiddelen. De Amerikaanse zorgmarkt ligt open: er gaat heel veel geld in om en de prestaties zijn abominabel. Dat kan Amazon beter. Alle overheidsdiensten die in verval raken doordat de overheid ze verwaarloost, zijn nieuwe markten voor Bezos cum suis. Vul maar in.

Is Europa immuun? Wij denken van niet. De situatie is hier aanmerkelijk beter, maar de aantrekkingskracht van de verlokkingen uit Silicon Valley zijn even groot.

Dus wat te doen? De ruimte zit ‘m vooralsnog in alles wat buiten het smalle wereldbeeld van deze superkapitalisten valt. En dat is flink wat. Sla Kate Raworth (The Doughnut Economy) er maar op na. De samenleving bestaat uit gezinnen, verenigingen, publieke instellingen, scholen, openbaar vervoer, sport, kunst en cultuur – en, o ja, bedrijven. Die samenleving van mensen is ingebed in een onwaarschijnlijk productieve biosfeer, een biochemisch supernetwerk dat de zon exploiteert en ons draagt en voedt. Raworth categoriseert de samenleving in vier sectoren

  • het huishouden
  • de commons
  • de overheid
  • de markt

In de eerste twee contexten presteren mensen van alles dat niet gezien wordt door de bril van de homo economicus. 

Overal werken mensen sàmen. Ze communiceren, stemmen hun acties op elkaar af en brengen zo meer tot stand dan enig individu alleen kan. In toenemende mate ondersteunen en verbeteren we die samenwerking met een IT-infrastructuur. Dat kan op twee manieren. Sinds de jaren negentig domineert het ‘client-server’ model. Denk aan een netwerk met dikke spinnen, die alles naar zich toetrekken en opvreten. Geen subtiel beeld, wel heel toepasselijk.

Maar het kan anders. Met Perspectives laten we zien hóe. Daartoe moeten nogal wat begrippen overboord of op de schop. “Informatie”, bijvoorbeeld, en “programma” of “app”. Het gaat niet om die dingen: het gaat om de mensen en hun acties. Met Perspectives zetten we die bam! in het midden.

We kunnen af van het idee dat met IT ondersteunde samenwerking centraal geregeld moet worden. Co-operatie is uit de aard der zaak juist strijdig met centralisatie. Mensen interacteren onderling, niet via Big Brother.

Oftewel: we kunnen de samenleving – de samen-werking – op een co-operatieve leest schoeien. Maar dat is een besluit dat heel veel mensen moeten nemen om het werkelijkheid te maken! Doen we het niet, dan nemen Bezos cs uiteindelijk de ruimte die we braak laten liggen. Dat levert geen prettig toekomstbeeld. Zelfs Orwell had niet zulke nachtmerries.

Trekken we een grote broek aan? Jazeker! Maar we hebben hem met opzet ruim aangemeten. We hopen namelijk, dat je erin mee gaat. We, the people, moeten en kunnen het verschil maken.

Wat we willen bereiken

Het zal je inmiddels duidelijk zijn dat we willen dat co-operatieve software gaat bijdragen aan de huishoudens en de commons. En dat daardoor de superkapitalisten toegang tot dat terrein wordt afgesneden.

We hebben drie doelen:

  1. 10.000 Nederlanders overhalen zich nu al voor 3 euro/mnd te abonneren op InPlace.
  2. Risicodragend kapitaal vinden voor Perspect-IT BV.
  3. Perspectives en InPlace voltooien.

Wij hebben drie jaar lang onze tijd en ons geld geïnvesteerd, maar we moeten nog een jaar verder, misschien anderhalf. Dat betekent 1,2 tot 1,8 ton. Korter, als we hulp kunnen mobiliseren. We mikken op een magische datum: 01-01-2020.

InPlace

InPlace, als App voor eindgebruikers, leent zich voor crowdfunding. We zouden enorm trots zijn als we een community kunnen opbouwen van mensen die hun ongenoegen met het kolonialisme uit Silicon Valley uiten door op InPlace te vertrouwen. 

Het kàn. We hebben een voorbeeld: in 2013 financierden 19.000 mensen een nieuw fenomeen: online kwaliteitsjournalistiek op abonnementsbasis. 19.000 early adopters die wel enkele tientjes vooruit wilden betalen om iets in de journalistiek te vernieuwen. Kritische lezers die ontevreden waren met wat kranten op dat moment boden, en daarom De Correspondent financierden.

We rekenen erop dat op dit moment genoeg mensen kritisch nadenken over wat er uit Silicon Valley komt, om Perspectives te willen mee-financieren. Zie bijvoorbeeld het artikel Als we het internet vrij laten, neemt het ons gevangen van Jan Kuitenbrouwer in het NRC.

Perspect IT BV

InPlace is de Perspectives Distributed Runtime voor eindgebruikers, voorzien van een leuke userinterface en toegang tot de repository. Maar Perspectives is ook een serieuze methode en technologie voor het bedrijfsleven – en zeker voor de overheid. Beiden willen we bedienen vanuit Perspect IT, de besloten vennootschap. In deze bv willen aanvullende software maken, zoals een aansluiting van de case tool (plugin voor Enterprise Architect) op Jira.

Ook hier hebben we financiering nodig. We denken dat Perspect IT een interessante startup is voor financiers die mee willen in het decentralized web (Dweb). Meer daarover lees je op onze pitch pagina.